Termeni Si Conditii

write my paper essay source

Savvy Method To Get Buy A Research Paper For College Cheap more info here Sophisticated Way To Get Custom Essays And Dissertations

write my essay1. Relația contractuală
Prezentele Condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea sau utilizarea de către dvs., persoană fizică din orice țară din lume  a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor („Serviciile”) puse la dispoziție de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, o societate cu răspundere limitată, de drept privat, înființată în Romania, cu sediul Bucuresti Str. Arhitect Grigore Ionescu nr. 63, înregistrată la Camera de Comerț din Bucuresti cu numărul J40/668/2018.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.
Accearea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dvs. și Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aceste Condiții anulează în mod expres toate acordurile sau convențiile încheiate anterior cu dvs. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate dispune imediat încetarea acestor Condiții sau a oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuza accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, indiferent de motiv.
Pentru anumite Servicii este posibil să existe Condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție, iar respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate în legătură cu Serviciile aplicabile. În scopul Serviciilor aplicabile, Condițiile suplimentare se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.
Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate modifica periodic Condițiile asociate Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti publică respectivele Condiții actualizate în acest loc, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare pe Serviciul aplicabil. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.
Colectarea și utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal în legătură cu Serviciile se realizează conform Politicii de confidențialitate a Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, aflată la http://www.romtax.eu. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate furniza unui procesator de cereri de despăgubire sau unui asigurător orice informații necesare (inclusiv informațiile dvs. de contact) dacă există o reclamație, o dispută sau un conflict, ceea ce poate include un accident, între dvs. și un Furnizor terț (inclusiv un șofer al unei societăți care face parte dintr-o rețea de transport), iar informațiile sau datele respective sunt necesare pentru a soluționa reclamația, disputa sau conflictul.
2. Serviciile
Serviciile constituie o platformă de tehnologie ce permite utilizatorilor aplicațiilor mobile sau website-urilor Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti furnizate în cadrul Serviciilor să stabilească și să programeze servicii de transport și/sau logistică împreună cu furnizorii terți independenți ai acestor servicii, inclusiv furnizori terți independenți de servicii de transport și furnizori terți independenți de logistică, aflați în relație contractuală cu Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti sau anumite societăți afiliate cu Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti („Furnizori terți”). Cu excepția cazului în care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti convine altfel cu dvs. printr-un contract separat în scris, Serviciile sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală de către dvs. fără scop comercial. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR, ȘI CĂ TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚI DE Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti SAU DE VREUNA DINTRE SOCIETĂȚILE AFILIATE CU Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti.
Licența.
Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Condiții, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru:  a accesa și a utiliza Aplicațiile pe dispozitivul dvs. personal, exclusiv în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor; și a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti și licențiatorii Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti.
Restricții.
Vă sunt interzise următoarele:  să îndepărtați marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Serviciilor;  să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti;  să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă;  să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor;  să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau  să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.
Furnizarea Serviciilor.
Luați la cunoștință că unele porțiuni ale Serviciilor pot fi furnizate sub diversele mărci sau opțiuni de solicitare ale Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti asociate cu activitățile de transport sau logistică,
Serviciile pot fi furnizate sau accesate în legătură cu servicii și conținuturi ale terților (inclusiv publicitate), care nu se află sub controlul Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. Luați la cunoștință că este posibil ca utilizarea de către dvs. a acestor servicii și conținuturi ale terților să fie supusă altor condiții de utilizare și politici de confidențialitate. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti nu garantează respectivele servicii și conținuturi ale terților și Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun caz pentru niciun produs sau serviciu al respectivilor furnizori terți.
Proprietatea.
Serviciile și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti sau proprietatea licențiatorilor Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. Nici aceste Condiții, nici utilizarea de către dvs. a Serviciilor nu vă conferă și nu vă acordă dreptul:  asupra Serviciilor sau asociat cu acestea, cu excepția licenței limitate acordate mai sus; sau de a utiliza sau face trimitere în orice modalitate la numele societăților, siglele, denumirile produselor și serviciilor, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau alte mărci de proprietate care aparțin Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti sau licențiatorilor Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti.
3. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor
Conturile de utilizator.
Pentru a utiliza cele mai multe aspecte ale Serviciilor,trebuie să vă înregistrați și să mențineți un cont personal activ de utilizator al Serviciilor („Contul”). Pentru a obține un Cont, trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani sau vârsta legală a majoratului în jurisdicția dvs. (dacă este alta decât 18 ani). Pentru înregistrarea Contului, va trebui să transmiteți către Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti anumite informații cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon mobil și vârsta dvs., precum și cel puțin o metodă de plată valabilă (fie card de credit, fie un partener de plată acceptabil). Vă obligați să vă asigurați că informațiile din Contul dvs. sunt corecte, complete și la zi. Dacă informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, inclusiv dacă metoda de plată este nevalabilă sau expirată, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, sau ca Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.
Cerințele aplicabile utilizatorului și conduita acestuia.
Serviciul nu este disponibil pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Nu puteți autoriza terțe părți să utilizeze Contul dvs., și nu puteți permite persoanelor cu vârsta sub 18 ani să primească servicii de transport sau logistică de la Furnizorii terți, cu excepția cazului în care sunt însoțite de dvs. Este interzis să cesionați sau să transferați în alt mod Contul dvs. unei alte persoane fizice sau juridice. Vă obligați să respectați toate legile aplicabile atunci când utilizați Serviciile, și puteți utiliza Serviciile exclusiv în scopuri legale (adică să nu transportați materiale ilegale sau periculoase). Atunci când utilizați Serviciile, nu veți provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului terț, nici altor părți. În anumite cazuri, este posibil să vi se ceară să prezentați un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, și sunteți de acord că vi se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor dacă refuzați să prezentați actul de identitate.
Mesajele text (SMS).
Prin crearea unui Cont, sunteți de acord că Serviciile vă pot trimite mesaje SMS cu caracter informativ, în cadrul operațiunilor normale asociate cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Puteți opta oricând să nu primiți mesaje SMS de la Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, trimițând un email pe adresa de e-mail afisata pe site, în care să precizați că nu mai doriți să primiți aceste mesaje, care să includă numărul de telefon sau dispozitivul mobil pe care sunt primite mesajele. Luați la cunoștință că opțiunea de a nu mai primi mesajele SMS poate afecta utilizarea de către dvs. a Serviciilor.
Codurile promoționale.
La latitudinea sa exclusivă, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate crea coduri promoționale care pot fi transformate în credit pe Contul dvs., sau alte opțiuni sau beneficii asociate cu Serviciile și/sau serviciile unui Furnizor terț, cu aplicarea oricăror condiții suplimentare pe care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti le impune pentru fiecare cod promoțional în parte („Codurile promoționale”). În ce privește Codurile promoționale, sunteți de acord că:  trebuie utilizate pentru publicul și scopul căruia le sunt destinate, și în mod legal;  nu pot fi duplicate, vândute sau transferate în niciun mod, nici nu pot fi puse la dispoziția publicului larg (indiferent dacă sunt publicate pe un forum sau în alt mod), cu excepțiile permise în mod expres de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti; pot fi dezactivate oricând de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, indiferent de motiv, fără ca societatea Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti să fie trasă la răspundere;  pot fi utilizate numai cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti pentru fiecare Cod promoțional;  nu pot fi servi drept numerar; și  pot expira înainte să le utilizați. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti își rezervă dreptul de a reține sau deduce credite sau alte opțiuni sau beneficii obținute prin utilizarea Codurilor promoționale de către dvs. sau oricare alt utilizator în cazul în care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti stabilește sau consideră că utilizarea sau revendicarea Codului promoțional s-a realizat din greșeală, prin fraudă, în mod ilegal, sau cu încălcarea condițiilor aplicabile asociate cu Codul promoțional sau a acestor Condiții.
Conținutul furnizat de utilizatori.
La latitudinea sa exclusivă, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate să vă permită periodic să transmiteți, să încărcați, să publicați sau să puneți la dispoziția Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea în concursuri și promoții („Conținut furnizat de utilizatori”). Întregul Conținut furnizat de către dvs. ca utilizator va rămâne proprietatea dvs. Totuși, prin furnizarea de conținut către Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti dvs. ca utilizator acordați Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legătură cu Serviciile și activitățile Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti și pe site-urile și serviciile terțe), fără a vă informa și fără a fi necesar acordul dvs., și fără a fi nevoie să vă plătească fie dvs., fie altei persoane fizice sau juridice.
Dvs. declarați și garantați următoarele:  fie sunteți proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat de utilizator, fie dețineți toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus; și  nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către dvs. a acestuia, nici utilizarea de către Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.
Vă obligați să nu transmiteți Conținut furnizat de utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti la altitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea exclusivă a Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, în orice moment, indiferent de motiv, fără a vă anunța.
Accesul la rețea și dispozitivele.
Vă revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua dvs. mobilă pentru transferul de date și mesaje, dacă accesați sau utilizați Serviciile de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și vă revine responsabilitatea de a achita aceste tarife și prețuri. Vă revine responsabilitatea de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Aplicațiile, precum și de a procura orice actualizări ale acestora. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice.
4. Plata
Înțelegeți că utilizarea Serviciilor poate determina costuri pe care trebuie să le achitați pentru serviciile sau bunurile pe care le primiți de la un Furnizor terț („Costuri”). După ce ați primit serviciile sau bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti vă va facilita operațiunea de plată a Costurilor aferente în numele Furnizorului terț, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru respectivul Furnizor terț. Plata Costurilor prin această modalitate va fi considerată similară unei plăți efectuate direct de către dvs. către Furnizorul terț. Costurile vor include toate taxele aplicabile, acolo unde legea impune acest fapt. Costurile achitate de dvs. sunt definitive și nu pot fi restituite, cu excepția cazului în care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti stabilește altceva. Dvs. vă păstrați dreptul de a solicita tarife mai mici din partea unui Furnizor terț pentru serviciile sau bunurile primite de dvs. de la respectivul Furnizor terț la momentul primirii respectivelor servicii sau bunuri. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti va răspunde în consecință oricărei solicitări din partea unui Furnizor terț de modificare a Costurilor pentru un anumit bun sau serviciu.
Toate Costurile trebuie achitate imediat, iar plata va fi intermediată de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti prin metoda de plată preferată indicată în Contul dvs., după care Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti vă va transmite chitanța prin e-mail. Dacă se constată că metoda de plată primară din Contul dvs. este expirată, nevalabilă sau incapabilă de a realiza plata din orice alt motiv, sunteți de acord că Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru Furnizorul terț, poate utiliza o metodă de plată secundară din Contul dvs., dacă există.
În ce privește relația dintre dvs. și Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti își rezervă dreptul de a stabili, a anula și/sau a revizui Costurile pentru toate sau o parte dintre serviciile și bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, în orice moment, la latitudinea exclusivă a Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. De asemenea, luați la cunoștință și conveniți că Costurile aplicabile în anumite zone geografice pot crește substanțial în perioadele cu cerere mare. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti va depune eforturi rezonabile de a vă informa cu privire la Costurile aplicabile, cu condiția ca dvs. să vă revină responsabilitatea pentru Costurile aferente Contului dvs., indiferent dacă știați sau nu despre aceste Costuri sau valoarea acestora. Periodic, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate furniza anumitor utilizatori oferte și reduceri promoționale care pot duce la perceperea unor costuri diferite pentru servici sau bunuri identice ori asemănătoare obținute prin utilizarea Serviciilor, iar dvs. conveniți că respectivele oferte și reduceri promoționale, cu excepția cazului în care vă sunt oferite dvs., nu vor influența utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Costurile care vi se percep. Puteți alege să vă anulați solicitarea de servicii sau bunuri din partea unui Furnizor terț în orice moment înainte de sosirea respectivului Furnizor terț, situație în care vi se poate percepe o taxă de anulare.
Această structură de plată este destinată să ofere o compensație integrală Furnizorului terț pentru serviciile sau bunurile furnizate. Cu excepția serviciilor de transport prin taxi solicitate prin Aplicație, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti nu alocă nicio porțiune din plata dvs. drept bacșiș sau gratuitate pentru Furnizorul terț. Nicio declarație din partea Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti (sau de pe website-ul Rom Tax, de pe Aplicație sau din materialele de marketing ale Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti conform căreia bacșișul „este voluntar”, „nu este necesar” și/sau „este inclus” în plățile pe care le faceți pentru serviciile sau bunurile furnizate nu este destinată să sugereze că Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti achită Furnizorului terț vreo sumă suplimentară față de cele descrise mai sus. Înțelegeți și conveniți că, deși sunteți liber să oferiți sume suplimentare drept bacșiș oricărui Furnizor terț care vă furnizează serviciile sau bunurile obținute prin intermediul Serviciului, nu aveți nicio obligație de a da bacșiș. Aceste gratuități sunt voluntare. După ce ați primit serviciile sau bunurile obținute prin intermediul Serviciului, veți avea posibilitatea de a evalua experiența și de a publica opinii suplimentare despre Furnizorul terț care v-a deservit.
Taxele pentru reparații sau curățare.
Vă revine responsabilitatea pentru costul reparațiilor în cazul pagubelor, sau pentru costul operațiunilor de curățare a vehiculelor și bunurilor Furnizorului terț care decurg din utilizarea Serviciilor din Contul dvs., operațiuni care depășesc uzura și curățenia normală („Reparații sau curățare”). În cazul în care un Furnizor terț raportează că sunt necesare operațiuni de Reparații sau curățare, iar cererea este confirmată de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti la latitudinea sa, în limite rezonabile, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti își rezervă dreptul de a intermedia plata pentru costul rezonabil al acestor operațiuni de Reparații sau curățare, încasând plata în numele Furnizorului terț prin metoda de plată desemnată în Contul dvs. Sumele respective vor fi transferate de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti Furnizorului terț și nu pot fi restituite.
5. Denegări; limitarea răspunderii; despăgubiri.
DENEGARE.
SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SE PREZINTĂ” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE.” Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti DENEAGĂ TOATE DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE, CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN PLUS, Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU FORMULEAZĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA FIABILITATEA, PUNCTUALITATEA, CALITATEA, ADECVAREA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR SAU A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, NICI NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI LIPSITE DE ÎNTRERUPERI SAU ERORI. Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU GARANTEAZĂ CALITATEA, ADECVAREA, SIGURANȚA SAU CAPACITATEA FURNIZORILOR TERȚI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNTREGUL RISC CARE DECURGE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, PRECUM șI A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, VĂ REVINE ÎN EXCLUSIVITATE, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SOCIETATEA Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA DATELOR, PREJUDICII PERSONALE SAU MATERIALE ASOCIATE CU SAU CARE DECURG ÎN ALT MOD DIN VREO UTILIZARE A SERVICIILOR, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN PREJUDICIU, NICIO DAUNĂ ȘI NICIO PIERDERE CARE DECURGE DIN:  FAPTUL CĂ DVS. AȚI UTILIZAT SAU V-AȚI BAZAT PE SERVICII, SAU INCAPACITATEA DVS. DE A ACCESA SAU A UTILIZA SERVICIILE; SAU  ORICE TRANZACȚIE SAU RELAȚIE DINTRE DVS. ȘI FURNIZORUL TERȚ, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO ÎNTÂRZIERE SAU NEEXECUTARE A SERVICIILOR CARE DECURGE DIN CAUZE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI REZONABIL AL Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ FURNIZORII TERȚI DE SERVICII DE TRANSPORT CARE FURNIZEAZĂ SERVICIILE DE TRANSPORT SOLICITATE PRIN UNELE MĂRCI POT OFERI SERVICII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE RIDESHARING SAU PEER-TO-PEER, ȘI ESTE POSIBIL SĂ NU DEȚINĂ LICENȚE SAU AUTORIZAȚII PROFESIONALE. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, PENTRU TOATE PREJUDICIILE, PIERDERILE ȘI DAUNELE, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ VALOAREA DE DOUA SUTE DE EURO (200 €).
DVS. PUTEȚI UTILIZA SERVICIILE Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti PENTRU A SOLICITA ȘI PROGRAMA SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU BUNURI ȘI SERVICII DIN PARTEA UNOR FURNIZORI TERȚI, ÎNSĂ DVS. CONVENIȚI CĂ Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti NU ARE NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU RESPECTIVELE SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU BUNURI ȘI SERVICII OFERITE DVS. DE FURNIZORII TERȚI, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII.
LIMITĂRILE ȘI DENEGĂRILE DIN SECȚIUNEA 5 NU SUNT DESTINATE SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA SAU SĂ VĂ MODIFICE DREPTURILE DE CONSUMATOR CARE NU POT FI EXCLUSE ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.
Despăgubiri.
Vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere societatea Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti și funcționarii, directorii, angajații și agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu:  utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a serviciilor sau bunurilor obținute prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor;  nerespectarea sau încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre aceste Condiții;  utilizarea de către Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti a Conținutului furnizat de către dvs. ca utilizator; sau  încălcarea de către dvs. a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terți.
7. Prevederi diverse
Pretențiile de încălcare a drepturilor de autor
Pretențiile de încălcare a drepturilor de autor vor fi transmise agentului desemnat de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. Pentru date despre agentul desemnat de Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti și informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina de web a Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti la http://www.romtax.eu.
Comunicări.
Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti poate transmite comunicări prin aviz general prin intermediul Serviciilor, prin poșta electronică pe adresa de e-mail asociată cu Contul dvs., sau prin comunicări în scris transmise la adresa precizată în Contul dvs.
Prevederi cu caracter general.
Este interzis să cesionați sau să transferați aceste Condiții, fie integral, fie parțial, fără a avea acordul prealabil în scris din partea Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti. Acordați aprobarea ca Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti să cesioneze sau să transfere aceste Condiții, integral sau parțial, inclusiv către:  o societate subsidiară sau afiliată;  un achizitor al capitalului social, activităților sau activelor Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti; sau  un succesor prin fuziune. Între dvs., Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti sau un Furnizor terț nu va exista nicio relație de asociere în participare, parteneriat, angajator-angajat sau agenție în urma contractului încheiat între dvs. și Expert Company Group LTD Sucursala Bucuresti sau a utilizării Serviciilor.
Dacă o clauză din aceste Condiții este declarată conform legii drept ilegală, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze și condiții. În situația respectivă, părțile vor înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Condițiilor de față. Aceste Condiții constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat. În aceste Condiții, termenii „inclusivˮ și „includˮ vor însemna „inclusiv, fără limitareˮ.cryptocurrency mining poolonline essay writeressay writersessay onlinebuy essay paper